• Inkludera våld mot sällskapsdjur i Kvinnofridslagen och kvinnofridsbrott i Djurskyddslagen.
  Forskning visar att hot och våld mot sällskapsdjur i många fall leder till att kvinnan stannar kvar i relationen för att skydda sitt djur. Få kvinnojourer och andra skyddade boenden tar emot djur bland annat för risken för allergi. Ofta är kvinnan också utsatt för ekonomiskt våld och hon kan därför inte placera sitt djur på ett djurpensionat. Kvinnans sociala nätverk kan ha beskurits genom mannens kontroll och isolering av henne och hon har då ingen som kan ta hand om hennes djur. Vi vill dock nämna att det har hänt att när kvinnan lämnat djuret till en släkting eller en god vän har mannen sökt upp denna person antingen för att få reda på var kvinnan befinner sig eller för att ta med sig djuret för att pressa kvinnan att återvända hem. Det kan sätta dessa personer i en svår och obehaglig situation. Eftersom djur betraktas som saker och föremål i svensk lagstiftning betalar socialtjänsten sällan för djurs placering på djurpensionat eller för andra kostnader som mat och eventuell veterinärvård. Det har förekommit att socialtjänsten rekommenderar kvinnan att avliva djuret som en lösning på problemet. Om sällskapsdjur i stället får status som individer i Djurskyddslagstiftningen blir det möjligt med andra lösningar som också inkluderar djuret i skyddet av kvinnan och som en del i både hennes och djurets välfärd. Juristen och forskaren Eva Diesen visar att få män döms för djurplågeri trots att de hotat, misshandlat och vissa fall även dödat kvinnans djur. Då djurplågeribrott inte inkluderas i kvinnofridslagstiftningen, konsumeras våldet mot djuret av brottet mot kvinnan, eftersom djurplågeri har ett mycket lägre straffvärde än kvinnofridsbrottet. Men även i de fall där mannen enbart riktat våldet mot djuret och inte mot kvinnan, leder detta sällan till åtal då djurplågeri som brott är lågt prioriterat i Sverige. Studier från bland annat USA, har visat att de förövare som även riktar våld mot familjens djur använder grövre våld mot kvinnan och utövar mer kontroll av henne än andra våldsutövare. Våld mot djur bör därför vara en högt prioriterad fråga i de riskbedömningsinstrument som används. Indikationer på denna typ av våld bör föranleda åtgärder. När mannen inte lagförs eller på annat sätt utreds för att ha brutit mot djurskyddslagen eller döms för de hot eller det våld han utsatt kvinnans djur för, kan mannen inte heller beläggas med djurförbud. Istället kan förövaren fortsätta trakasserierna mot kvinnan, till exempel genom att inleda en civilrättslig process och hävda att djuret är hans. Det är angeläget att åklagare och domstolar får insikt i och förstår sambandet mellan våld mot kvinor och våld mot djur i en parrelation. En ökad kompetens i dessa frågor innebär att djurplågeribrott kommer att tas på större allvar än de gör idag Andra yrkesgrupper som bör vidga sin kompetens och om våld mot djur är veterinärer och annan djurhälsopersonal. Det finns idag kunskap om hur det går att skilja en påförd skada orsakad av yttre våld från en skada som uppstått genom en olycka. För närvarande ingår inte den här typen av kunskap i utbildningarna.
  2 156 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Carin Holmberg
 • Trygghetslistan: Skriv under för en trygg festivalsommar!
  Det är dags att göra fina ord om trygghet till konkreta handlingar för trygghet. Skriv under för att festivalarrangörer skriver och visar en Trygghetslista för sina besökare. Låt oss hjälpa dem med våra egna trygghetstips. Vi på ideella trygghetsorganisationen Nattskiftet nattvandrar kring klubbar och festivaler för att följa folk på början av vägen hem. Vi har sedan 2012 varit närvarande på bl.a. klubben Trädgården i Stockholm, och på festivaler som Bråvalla och Popaganda. Vi vill att alla tillsammans ska kunna mötas i natten, där glädje och vänner blandas med kultur och dans. Där alla får ta del av den urbana allemansrätten. Där ingen känner rädsla vid några av de platser som ska vara fyllda med nöje. Tre fjärdedelar av de anmälda misshandelsbrotten sker på kvällar och nätter, mellan 21-04. 25% av dessa sker på eller i anslutning till krogen. Statistiken talar för sig själv. Vi vill helt enkelt skapa ett tryggt uteliv. Tack för att du stödjer vårt trygghetsarbete och alla festivalbesökare genom att skriva på Trygghetslistan och bidra med ditt trygghetstips!
  4 203 av 5 000 Underskrifter
  Skapad av Lisen Andréasson Florman på Nattskiftet Picture
 • Flytta inte våra vänner! Låt Linköpingsbor förbli Linköpingsbor!
  Våra asylsökande vänner boende på Glyttinge camping i Linköping har fått reda på från Migrationsverket att de kommer flyttas med kort varsel! Dessa 12 familjer med sammanlagt 23 barn har bott i Linköping i ett halvår, barnen går i skola och förskola där de blivit trygga, fått vänner och vill inget hellre än att få vara kvar i sin nya hemstad. Men nu ska de alltså utan möjlighet att ens förbereda sig ryckas upp från detta och inom 10 dagar flyttas någon helt annanstans, vart vet ingen än. Det är inte okej att flytta runt barn på detta sätt! Dessutom borde Linköpings kommun värna om att behålla all den yrkeskompetens som finns samlad i denna grupp! /Ett Linköping för Alla
  199 av 200 Underskrifter
  Skapad av Sofia Engdahl
 • 2 819 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Bagaregården Välkomnar Picture
 • NAMNINSAMLING: STOPPA INDIENS SEXSLAVERI MED BARN!
  Skriv på! Namninsamling behövs inför Stefan Löfvéns Indienbesök 13-14 februari för att sätta press på Indiens regering att stoppa det omfattande sexslaveriet med barn. I Indien hålls 100 000-tals barn, unga flickor, fångna som sexslavar på bordeller. Flickorna som främst kommer från Nepal är oftast i åldern 9-12 år när de säljs av sina föräldrar eller blir drogade och kidnappade till bordellerna. Bakom järngaller i små utrymmen, likt fängelsehålor, våldtas flickorna uppåt 30 gånger per dag. Utöver våldtäkterna utsätts flickorna för konstant tortyr: Fimpar bränns på armar, handleder skärs upp och underliv fylls av chilipulver. Sexhandeln med barn har blivit en utstuderad industri där bebisarna som föds på bordellerna tvingas se sina mödrar våldtas för att de ska veta vad som väntar på deras 10-årsdag. Detta helvete pågår nu utan att omvärlden ingriper. Men tack vare den svenska organisationen LoveNepal är vi nu väldigt många i Sverige som blivit medvetna om detta och starkt berörda av vittnesmål som beskriver dessa flickors helvetiska tillvaro. Vi kräver nu att Sverige agerar mot dessa fasansfulla brott och ser till att dessa oskyldiga flickor fritas, får hjälp och upprättelse. Med Sveriges regerings feministiska utrikespolitik och med stöd av de mänskliga rättigheterna/barnkonventionen kräver vi att Stefan Löfvén tar upp denna fråga med Indiens premiärminister Narendra Modi under sitt Indienbesök 13-14 februari och ställer krav på Indien att börja agera snarast. Källor: http://lovenepal.se/ http://nyheter24.se/debatt/828756-100-000-tals-flickor-utnyttjas-det-har-kan-du-gora-for-att-hjalpa http://www.expressen.se/nyheter/10-ariga-flickor-valdtas-30-ganger-per-dag/ http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22065948.ab https://www.facebook.com/savebadi/
  12 204 av 15 000 Underskrifter
  Skapad av Martina Björklund
 • 8-MARS MANIFESTET
  Manifestationer över hela landet den 8:e mars 2016. Välkommen att ansluta! För nästan exakt hundra år sedan enades Sveriges kvinnor i en stor manifestation för fred. Närmare 89 000 kvinnor undertecknade gemensamt en resolution mot första världskriget och möten där denna lästes upp hölls på 343 platser i landet. Evenemanget har kommit att kallas kvinnornas fredssöndag. Nu är det dags att göra det igen! Vi ser hur den globala ojämlikheten, klimatförändringarna, nationalismen, militariseringen och antalet väpnade konflikter ökar – och vi ser att antalet människor på flykt inte har varit större sedan andra världskriget. Vi vet att frågorna hänger ihop och tror att rörelserna måste mobilisera tillsammans och i solidaritet med varandra. Inspirerade av kvinnorörelsen 1915 har representanter från freds, miljö och den antirasistiska feministiska rörelsen under ledning av regissören Stina Oscarson tagit fram ett dagsaktuellt manifest som kommer att läsas upp på 8:e mars firanden i hela landet. Manifestationen är partipolitiskt obunden och samlar alla organisationer och privatpersoner som ställer sig bakom 8 mars-manifestet.
  669 av 800 Underskrifter
 • Trump är trubbel - låt inte Donald komma in
  Donald Trump har stora drömmar om att bli USA:s president och han har gått från att ses som en pajas till att vara en av favoriterna. Trump är också känd för att säga minst sagt rasistiska saker, samtidigt han använder Sverige som ett positivt exempel i sin extrema retorik. Att bli sammankopplade med en person som säger att kvinnor endast finns till för att tillfredsställa män är knappast något ett land vill bli hopkopplat med. Som svenskar vill vi inte vara hopkopplade med en man som bland annat tycker att mexikaner är tjuvar och våldtäktsmän. Nu måste vi säga stopp! Vi kan inte låta Donald Trump känna sig välkommen i vårt land! Källor: http://www.huffingtonpost.com/entry/18-real-things-donald-trump-has-said-about-women_55d356a8e4b07addcb442023 https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2015/07/08/donald-trumps-false-comments-connecting-mexican-immigrants-and-crime/
  407 av 500 Underskrifter
  Skapad av Anna Westberg
 • ÖPPNA SVERIGE - släpp in våra medmänniskor
  Vi vill inte att Sverige ska vara ett land som stänger ute barn och vuxna på flykt. Om EU:s länder inte gör tillräckligt, visst är det ett problem. Men det är inhumant att lägga bördan av detta på människor som flyr för sina liv. Vi vill att regeringen avviker från den politiska bana man valt att gå in på när det gäller hur Sverige tar emot flyktingar. Sverige är inte ett land i kris. Vi har mycket att göra här och många branscher skriker efter arbetskraft. Det borde inte vara särskilt svårt eller betungande för en regering - som verkligen vill - att se till så Sverige växer, såväl befolkningsmässigt som kultur- och näringsmässigt. Då är det ju alldeles utmärkt att människor kommer hit så att de kan få vara en del i detta de också. Låt våra kamrater fly hela vägen hit. Stå upp tillsammans och visa solidaritet i praktiken. Varför? För om ingen gör det, SÅ DÖR FOLK - MÄNNISKOR - BARN - VID GRÄNSERNA. Inget är värt det.
  2 345 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Jenny Bengtsson
 • Avskaffa karensdagen och karensavdraget
  Regeringen har meddelat att karensdagen ska ersättas med ett karensavdrag. Det minskar orättvisan för vissa grupper men för de allra flesta blir inkomstbortfallet precis lika stort som med karensdagen! Vi får därför inte ge upp, utan nu måste vi fortsätta att kämpa för att både karensdag och karensavdrag ska försvinna helt och hållet! Karensdagen tillkom på grund av att man misstänkte att det förekom omfattande fusk med sjukskrivningar. Trots karensdagens införande har det påstått omfattande fusket inte kunnat bevisas. Istället för att utreda och åtgärda på individnivå, för det fusk som trots allt förekommer, så får alla arbetande en kollektiv bestraffning i form av karensdagen. Kort sagt ett misstänkliggörande av alla lönearbetande i hela Sverige! Det är självklart helt orimligt! Den som är sjuk förlorar först och främst sin dagslön den första sjukdagen. Följande dagar får den sjuke endast 80% av sin lön. Till detta inkomstbortfall tillkommer ökade kostnader i form av läkarbesök, medicinering, osv. En veckas sjukskrivning kan kosta 2000 kr! Vem har råd med det inkomstbortfallet? På grund av ekonomin, och på grund av lojalitet mot arbetskamraterna och arbetsgivaren går många därför till jobbet även fast de är sjuka och utslitna. Detta gör att sjukdomar sprids lättare, och den som redan är trött och utsliten kommer att må ännu sämre. Ofta leder detta till att fler tvingas sjukskriva sig, och sjukskrivningarna blir också ofta längre än om man hade stannat hemma från början och vilat. Mot bakgrund av detta är det självklart att karensdagen är kontraproduktiv! Den gör ingen nytta, utan skapar bara fler sjukdagar! Avskaffad karensdag kostar mindre för företagen och samhället än vad smittspridning, långtidssjukskrivning och utbrändhet kostar! Alla ska ha råd att vara sjuka! Alla ska ha råd att bli friska!
  5 169 av 6 000 Underskrifter
  Skapad av Henrik Lindgren
 • Reformera socialtjänsten!
  Inom BRY – Barns Rättsskydd får vi varje vecka flera mail och telefonsamtal från förtvivlade föräldrar som inte får hjälp att skydda sina utsatta barn. De historier vi hör är hårresande. De vittnar om att • barn omhändertas på alltför vaga grunder eller att • orosanmälningar blir liggande på hög • utredningstiderna blir alltför långa • barn som berättar om misshandel, övergrepp eller hot blir inte tagna på allvar • hjälpen uteblir och många barn tvingas bo kvar hos föräldrar som misshandlar och förgriper sig på dem Det handlar inte om enskilda barn utan detta drabbar många! Det är bara en tidsfråga innan vi har nya fall liknande Yara! Ansvariga ministrar skjuter detta allvarliga samhällsproblem framför sig genom att tillsätta ytterligare utredningar. Vad finns det mer att utreda? BRY – Barns Rättsskydd kräver att socialtjänsten reformeras. Det finns redan gott om forskning som visar på vad bristerna består av. Forskning pekar även på lösningar. Vi behöver inte uppfinna något nytt hjul. Lyft ur barnskyddssystemet från den nuvarande socialtjänsten och skapa en barnskyddsmyndighet med specialutbildade socionomer, barnpsykologer, kuratorer, barnläkare och jurister vars uppgift är att utreda och ge skydd till barn som far illa i vårt samhälle. Situationen är akut! Det är så illa att det behövs en revolution – #BRYrevolution. Vi kan inte längre bara se på medan barn efter barn offras! Det är oerhört viktigt att var och en av oss inser att detta pågår så länge vi tillåter det. Tillsammans kan vi förändra detta! Jag vädjar nu till dig att du också deltar i detta viktiga förändringsarbete.
  450 av 500 Underskrifter
  Skapad av Agneta Bravélius BRY - Barns Rättsskydd
 • Vi som INTE motsätter oss ett evakueringsboende för flyktingar i Stenhamra
  Det är viktigt att vi som litet samhälle visar stor respekt för det skriande behovet av tillfälliga boenden för flyktingar, i en tid då så många söker sin tillflyktsort i Sverige. Detta för att visa de behövande, att vi tar deras utsatthet på allvar.
  265 av 300 Underskrifter
  Skapad av Viktor Winterglöd
 • Rädda Djulö gamla skola i Katrineholm från att rivas!
  Folkskolereformen blev starten på byggande av skolor i hela landet. 1840 talet innebar att vi med denna reform gick från analfabetism. Nu försvinner det minnen från den mest genomgripande reform Sverige upplevt.
  1 368 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Lennarth Olin