• Chalmers: Boycott Elbit Systems
  We call for university staff, teachers, students, and public institutions to show their direct support in boycotting Elbit Systems and we express our deep disgust in Sweden’s supporting the Israeli war machine. Our academic institutions must not be complicit and take responsibility now.
  1 796 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Amelia Dray
 • ME-Sjuka för bättre vård
  För att hjälpa dem som lider som inte orkar hålla på strida med vården. Man får varken stöd förståelse eller behandling för att kunna leva sitt liv trotts svåra smärtor. Många väljer då att ta sitt eget liv på grund av avsaknad av behandling och förståelse från vården.
  110 av 200 Underskrifter
  Skapad av Jonas Hästbacka
 • Tillsammans för Rättvisa Priser och Löner: Stöd för Förändring
  För att skapa en rättvis samhälle där alla kan leva utan onödiga svårigheter.
  12 av 100 Underskrifter
  Skapad av Zubair Saharov
 • Förskola vid sjukskrivning
  Tycker det ska vara samma i alla kommuner och inte olika! Erbjuda 15h när förälder är sjukskriven är alldeles för dåligt då det är annorlunda i andra kommuner! Hur ska vi kunna tillfriskna om vi ska ta hand om våra barn hela tiden då dom mår som bäst på förskolan? Leker med sina kompisar, utforskar saker samt lär sig så mycket!? Hur kan det vara roligt för ett barn att vara hemma med en sjuk förälder? Som t.ex. jag, inflammation i ben & arm. Jag haltar samt kan inte använda vänster arm som vanligt. Hur ska jag kunna leka med min son som vanligt? Hur ska jag kunna jaga han när han ej lyssnar och springer iväg? Jag kan inte sparka boll med min son just nu. Hur kan detta vara okej?
  20 av 100 Underskrifter
  Skapad av Cindy Avdagic
 • Låt Familjen Hassani Stanna I Sverige
  Detta är förmodligen inte lika viktigt för utomstående som det är för mig. Men problemet är inte bara det här fallet. Problemet är att man utan anledning skickar ut människor ur landet. Landet som idag blivit mångas hem. Precis som i min kompis fall så är det helt kompetenta människor, en mamma som utbildar sig till vården, en väl utbildad pappa och två söner som det går bra för i både skola och idrott. Båda sönerna är högt upp på listan när det gäller simmare i Sverige. Och för mig är det ett mysterium hur man bara kan utvisa folk.
  462 av 500 Underskrifter
  Skapad av Solis Dojorti
 • Stoppa utvisning
  Fullständigt regelvidrigt att utvisa familj med barn till ett land de ingenting har, varken släkt eller vänner. Barnen har skola och vänner. De vuxna arbetar, lever på sina löner, inte bidrag. Mamman utbildar sig, arbetsgivaren har satsat på att vidareutbilda henne, hon behövs i organisationen. De är fullt fungerande och integrerad familj, som tillför kompetens till Sverige.
  10 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ulla Leino
 • Förändra Försäkringskassan
  Det finns en lagstiftning, LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade. De människor som tillhör denna grupp har rätt till ett värdigt liv. Socialdemokraterna har svikit en av de svagaste grupperna i samhället.
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ann-Christine Holmqvist
 • Utveckla busslinje 521!
  Örebro växer och utvecklas. Inom stadsgränsen. Det måste finnas möjligheter att på ett hållbart sätt bo och leva utanför stadsgränsen utan att behöva ge avkall på grundläggande service och möjligheter att delta i samhället. Det handlar både om demokrati, rättvisa, klimat och försörjning. Med nedläggning eller försämring av bussförbindelser minskas dessa möjligheter drastiskt.
  358 av 400 Underskrifter
  Skapad av Åsa Johansson
 • Vi som vill ha samma rättigheter, lagar och möjligheter för romer
  Vi behöver stärka lagar och göra det olagligt att ha ett alternativt rättssystem med böter eller andra bestraffningar. Svensk rätt ska ha det grundläggande ansvaret. Unga, kvinnor och HBTQ personer behöver särskilt skyddas mot olagliga bestraffningar.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mia moro
 • Skriv på om hissar och rulltrappor från och till tågperronger!!
  För att inte fler ska råka illa ut. Hissarna ska vara stora nog för att ta en cykel, tvillingbarnvagn, rullstol och andra färdmedel som inte fungerar i trappa och rulltrappa. Hur ska man fixa detta utan hiss som är stor nog?
  44 av 100 Underskrifter
  Skapad av Cosmo Albin
 • Sverige ej med i NATO
  För att skapa en opinion som demokratiskt förhindrar Sveriges medlemskap i NATO.
  90 av 100 Underskrifter
  Skapad av Hakan Sundin
 • Utvisa inte Dietrish!
  Migrationsverket måste sluta utvisa goda, skötsamma samhällsmedborgare. Framför allt måste de läsa i Barnkonventionen och sluta utvisa barn! Genom att höja våra röster kan vi visa att detta är fel väg att gå. Utvisa kriminella, inte barn!
  34 av 100 Underskrifter
  Skapad av Annika Engblom