• Ny version av Allemansrätten - inspirerad av Den stora älgvandringen
  Vi behöver minnas att vi ingår i ett sammanhang.
  11 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ingrid Berlin
 • Barns rätt till säkerhet och liv
  För att barn är det finaste och dyrbaraste en förälder kan få. Det är dom som är världens framtid. Detta är viktigt för att alla har rätt till ett värdigt liv och en stabil uppväxt utan kränkningar, barn som vuxen, ingen myndighet ska någonsin få utöva maktmissbruk mot någon bara för att man har mindre talan. Lagen ska inte stå högre än en människas värde och rätt till liv!
  23 av 100 Underskrifter
  Skapad av Fredriksson Monica
 • Svik inte barn och unga på flykt under Covid-19!
  I spåren av Covid-19 hotas asylrätten i Europa. Det som nu pågår längs EU:s gränser är en katastrof. Läget är livshotande. Asylrätten förbises, situationen i lägren är under all kritik och det är barn och unga som drabbas värst. Viruset och dess kontrollåtgärder slår hårdast mot de som redan är de mest utsatta. Land efter land tar tillfället i akt att stänga sina gränser. Sveriges flyktingkvot dras in för att hindra spridningen av viruset. Istället för åtgärder mot smittspridning och virustester skickar Sverige och EU mer pengar till gränskontroller. Alla barn och ungas rätt till hälsa och effektiv behandling ignoreras. Humanitära kriser ska inte ställas mot varandra. Men tyvärr tvingar kriser och tillgängliga resurser ibland fram svåra ställningstaganden. Med det sagt finns det inga skäl att överge barn och unga på flykt under covid-19. När alla andra sviker måste vi stå pall, kämpa, och påminna makthavare, politiker och vårt samhälle om det ansvar vi har för att skydda människor på flykt. Vi kräver en human flyktingpolitik. Ungdomsrörelsen kräver att Sverige står upp för asylrätten när pandemin fortsätter att breda ut sig. Vi slutar inte stå upp för de som flyr!
  300 av 400 Underskrifter
  Skapad av Louise Burenby
 • Tillbaka med förmögenhetsskatten
  All måste kunna ha råd att äta och ha ett tak över huvudet även när en kris drabbar ett land.
  8 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anna Rodebrand
 • Lilla hjärtat
  Vi har antagit i år en ny lag som innebär att vi ska tillvarata barnens rättigheter, men den behöver förtydligas och förstärkas.
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Inger Wessel
 • Namninsamling för att rädda ett liv!
  Eftersom ni kan rädda mitt liv!
  8 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mu Ji
 • Låt handikappkonventionen bli lag
  Idag tar många funktionsnedsatta individer sina liv för att de nekas det stöd de behöver till exempel personlig assistans/ledsagare av Försäkringskassan som idag är en av Sveriges mest inhumana myndigheter.
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Kim Alfredsson
 • Bostad åt Sten nu
  Det handlar om att värna den välfärd vi har och att alla människor har rätt att få samhällets hjälp i utsatta situationer. et kunde vara du eller jag som satt där.
  12 av 100 Underskrifter
  Skapad av Git Bock
 • Riv inte behandlingsbadet på Kalmar Lasarett
  Varför ska vi som behöver träna i behandlingsbadet, för att över huvud taget stå ut med vår smärta, behöva åka långa sträckor med egen bil eller färdtjänst för att träna. Vari ligger den ekonomiska vinsten för Landstinget? Eller miljön?
  26 av 100 Underskrifter
  Skapad av Elvy Jonsson
 • Mousa
  Det är viktigt , eftersom det handlar om Sverige framtid!! Jag läste till undersköterska men jag får ingen hjälp på grund av har ingen uppehållstillstånd än!! Jag blev trött båda fysisk och psykisk.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Moosa Essa
 • Protestera mot att kommunen vill dra in Välkommen till Värmdös stöd för integration!
  Det är viktigt för att som nyanländ i Värmdö får man bara tak över huvudet och SFI, men resten stödjer Välkommen till Värmdö med tillsammans med andra ideella organisationer. Dvs möbler, husgeråd, böcker, leksaker, språkträning, stöd i att hitta bostad och jobb samt övrigt mänskligt stöd för våra nyanlända personer. Det gör att deras integration i vår kommun går snabbare, och utan det finns det risk för att många hamnar i en lång kamp för att kunna bli självförsörjande och en del av vårt samhälle.
  430 av 500 Underskrifter
  Skapad av Anne Marie Flood
 • Palestinians Refugees hunger strike start 3 Nov 2020
  Due to can save innocent life will die slowly . We started Demonstration at Göteborg city in Gustav Adolfs torget in 8 January 2020 and we will continue until get our Rights as humanity. 3 Nov 2020 we decided to enter in hunger strike. There is 3 are started early since week ago.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ahmed Almahallawi Picture