• Fritidsbank i Växjö
  Att barn och ungdomar rör på sig, att alla kan låna olika fritidsutrustning och pröva olika idrotter, att det motverkar den linjära slit-och-släng-ekonomin och premierar cirkulär ekonomi, att det blir billigt att prova och stimulerar till aktivitet, att det skapar arbetstillfälle.
  50 av 100 Underskrifter
  Skapad av Håkan Frizén
 • Låt vårdpersonalen på SU få semester med sina nära och kära
  Vi har slitit med pandemin och jobbat dubbelpass, jobbar fler helgen på begäran av arbetsgivaren. Löneökningen var sämre än förra året för många. Vi behöver ha återhämtning med vår familj och nära och kära, det är det som ger oss orken.
  268 av 300 Underskrifter
  Skapad av Jennifer Efendik
 • Såhär kan man inte behandla personal som är anställda i Stockholm Stad!
  Detta är personal som har jobbat mellan 8-16 år på Hjulsta grundskola, de har nu blivit avskedade med omedelbar verkan. Istället för att meddela den nya personalen att det inte är tillåtet att ta hem mat, så sätter den administrativa chefen dolda kameror. Aldrig någonsin har någon chef sagt till berörd personal att de gjort något fel när de tar tillvara på mat som ska SLÄNGAS. Istället för att informera personalen att den nya ledningen inte tillåter att mat som ska kastas är oacceptabelt att ta med hem så sätter den administrativa chefen Anna Goliat upp dolda kameror (vilket är olagligt) i ett enda syfte, att avskeda personal. Varför, vet vi inte. Det vanliga är självklart, först och främst ska man få en varning om man vet att något otillåtet pågår, det har man helt förkastat. På det hela så blir de avskedade personalen utpekade av skolans administrativa chef, Anna Goliat och dessutom Stockholms stads grundskolechef Happy Hilmarsdottir som tjuvar. De påstår att matsvinn som tas klassas som matstöld. Detta är helt otillåtet och kränkande! Ingen ska behöva behandlas på ett sådant sätt som dehär personalen har blivit behandlade. Vill du skipa rättvisa? Skriv gärna under vår namninsamling.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Annika Stenlöf
 • Hjälp oss rädda våra psoriasismottagningar!
  På grund av Covid-19 pandemin befinner vi oss i en ekonomisk kris där vi är tvungna att lägga ner våra mottagningar. Dessutom har den utlovade översynen av vårdavtalet ständigt skjutits på framtiden och tiden rinner nu ut. Psoriasisföreningen i Stockholms län är i en kritisk ekonomisk situation.
  78 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anne Bock
 • 151 av 200 Underskrifter
  Skapad av Erik Melin Picture
 • Postombud i Bohus
  Ett postombud ska finnas till hands så pass nära att man ska kunna promenera dit. Annars kommer dom flesta som har bil, åka dit och påverka utsläpp vilket inte är bra. Annars är valet att ta kollektivtraffiken som inte åker särskilt ofta. Att behöva ta ce 1 timme från sin dag för att hämta paket är inte optimalt. Sedan är det onödigt att tvingas in i kollektivtraffiken då man ska undvika folksamlingar i pandemitider.
  206 av 300 Underskrifter
  Skapad av Wiktoria Wiszniewska
 • Stoppa bebyggelse på 120-årig bokskog, stadsnära sammanhängande skog i Sölvesborg
  Av vikt för att det är av betydelse för nu och framtid i kommande generationer. För hälsa och välmående, som skydd för buller, stå emot torka och värme, koldioxidutsläpp, ta emot regn. Barns lek och utforskande. Tillgång för psykisk hälsa med närliggande rehabilitering. Stressreducerande som återhämtning med att gå från staden direkt in i skog. Tillgänglighet för äldre, handikappade, hundägare och de som går brukshundsklubb samt Sölvesborgs ridklubb. Förskolans tillgänglighet. Kulturmärkta Gröne väg. Sammanlänkning med Blekinge/ Skåneled. Arter och liv som lever där och för den biologiska mångfalden. Grönplan som är utarbetad men som åsidosatts för bebyggelse. All forskning som påtalar vikten av bevarande av stadsnära skog. Infrastruktur för livet i skogen, kommunikation och som vi påverkas av alla. Ekonomisk vinning med skog och natur. Det är framtid. Turismnäringen gynnas.
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ingrid Stigsdotter
 • Vi vill ha bussavgångar mellan Falun och Bjursås Skicenter
  Det här är viktigt på många olika sätt. Dels för klimatets skull, befolkningen behöver bli mindre bilberoende. Dels för folkhälsans skull, friluftsliv och idrott behöver vara lättillgängligt för alla. Falun som kommun borde också inse att med utökad trafik mellan en populär semesterby och stadskärnan så kan fler turister besöka båda platserna, vilket är en ekonomisk vinst.
  43 av 100 Underskrifter
  Skapad av Linnea Dahlström
 • RÄDDA FISKSÄTRA!
  Vi vill inte att Fisksätra ska byggas ut i den takt som sker! Här bor redan 8000 personer i på en km2, dvs Sveriges mest tättbebyggda bostadsområde! Vi vill att de boende ska vara med och påverka sitt område, som medlemmar i det demokratiska samhället!
  181 av 200 Underskrifter
  Skapad av Eva Åberg
 • Låt personalen på Alingsås Lasarett få semester med sin familj
  Efter detta året med pandemin då vårdpersonal slitit och ställt upp, tagit extrapass, försakat tid med familjen och är mer utarbetade än någonsin så är det MINSTA vi förtjänar att få ha semester tillsammans med vår familj. Men ledningen för ’Sjukhusen i väster’ har beslutat att majoriteten av vårdpersonalen ska ha semester tidigt i juni eller sent i augusti.. -Beslutet innebär också en neddragning av ca 20 vårdplatser på sjukhuset (mao en hel avdelning mindre) i 12 veckor istället för 8. -Vilket i praktiken innebär 12v med överbeläggningar & personalbrist istället för 8. -Detta är alltså en fråga om besparingar & inte ”omtanke av personalen” som ledningen hävdar. -Trots att avdelningschefer ser goda möjligheter att lösa sommaren med två sem-perioder så som man gjort varje sommar sen 1979. - Beslutet har fattats av ledningen utan dialog med varesig personal eller berörda chefer.
  894 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Louise Torin
 • Försvarsmakten Bashi
  Det är viktigt för att alla vi i Sverige ska få en så rättvis behandling som möjligt. Försvarsmakten vill få ut Bashi på falska grunder. Det finns inga som helst grunder på att Bashi gjort något fel och det håller försvarsmakten med om. Men man har sina fördomar och ändå valt att kasta ut honom, trots att han vigt sitt liv åt försvaret, där samtliga av hans kollegor känner stort förtroende för honom. Bashi är omtyckt av alla, kollegor som svenska folket. Till och med kollegorna är chockade över att man vill få ut Bashi. Många vill se honom tillbaka på jobbet och ställt sig frågan, vem försvarsmaktens ledning egentligen är.
  158 av 200 Underskrifter
  Skapad av Oscar Pehrsson
 • Minska utsläppen, bullret och bilköerna i Farsta - skriv under för en rondell!
  För miljön, för trafikflödet och för de boende precis i anslutning till korsningen ska slippa höra på bilar som står på tomgång och dagligen andas förorenad luft.
  32 av 100 Underskrifter
  Skapad av Katarina Baricevic