• Studentflak
  Om det är förbjudet finns risk att ungdomarna, trots stor medvetenhet och respekt för pandemin, i sin besvikelse tar saken i egna händer och det istället blir okontrollerat.
  83 av 100 Underskrifter
  Skapad av Maud Lagerborg
 • Ny version av Allemansrätten - inspirerad av Den stora älgvandringen
  Vi behöver minnas att vi ingår i ett sammanhang.
  8 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ingrid Berlin
 • Vi vill ha kvar vår Vivianne!
  Det är viktigt då vi elever behöver den utbildning endast Vivianne kan erbjuda. Hon är den enda läraren som kan nå ut till så många elever på ett sådant bra sätt. Hon måste vara kvar, för allas skull! Vi kommer aldrig kunna få en bättre lärare än henne.
  87 av 100 Underskrifter
  Skapad av Isabell Åremark
 • Barns rätt till säkerhet och liv
  För att barn är det finaste och dyrbaraste en förälder kan få. Det är dom som är världens framtid. Detta är viktigt för att alla har rätt till ett värdigt liv och en stabil uppväxt utan kränkningar, barn som vuxen, ingen myndighet ska någonsin få utöva maktmissbruk mot någon bara för att man har mindre talan. Lagen ska inte stå högre än en människas värde och rätt till liv!
  17 av 100 Underskrifter
  Skapad av Fredriksson Monica
 • Ställ in militärövningen Aurora 20!
  660 miljoner gör mycket mer nytta i vården än att slösas bort på en militärövning.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Lars-Erik Melander
 • Svik inte barn och unga på flykt under Covid-19!
  I spåren av Covid-19 hotas asylrätten i Europa. Det som nu pågår längs EU:s gränser är en katastrof. Läget är livshotande. Asylrätten förbises, situationen i lägren är under all kritik och det är barn och unga som drabbas värst. Viruset och dess kontrollåtgärder slår hårdast mot de som redan är de mest utsatta. Land efter land tar tillfället i akt att stänga sina gränser. Sveriges flyktingkvot dras in för att hindra spridningen av viruset. Istället för åtgärder mot smittspridning och virustester skickar Sverige och EU mer pengar till gränskontroller. Alla barn och ungas rätt till hälsa och effektiv behandling ignoreras. Humanitära kriser ska inte ställas mot varandra. Men tyvärr tvingar kriser och tillgängliga resurser ibland fram svåra ställningstaganden. Med det sagt finns det inga skäl att överge barn och unga på flykt under covid-19. När alla andra sviker måste vi stå pall, kämpa, och påminna makthavare, politiker och vårt samhälle om det ansvar vi har för att skydda människor på flykt. Vi kräver en human flyktingpolitik. Ungdomsrörelsen kräver att Sverige står upp för asylrätten när pandemin fortsätter att breda ut sig. Vi slutar inte stå upp för de som flyr!
  297 av 300 Underskrifter
  Skapad av Louise Burenby
 • Inte mer krav på våra hemstudier än vad vi hade haft i skolan!
  Det är viktigt att det åtgärdas eftersom detta sätter press på alla inte bara eleverna utan lärarna som eventuellt föräldrar och närstående som måste finnas till hjälp.
  51 av 100 Underskrifter
  Skapad av Paulina Bricca
 • Tillbaka med förmögenhetsskatten
  All måste kunna ha råd att äta och ha ett tak över huvudet även när en kris drabbar ett land.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anna Rodebrand
 • För bättre habilitering och rehabilitering under sjukskrivning.
  I dagsläget är systemet uppbyggd på helt fel sätt. Detta system leder till att människor lever under konstant stress, oro. Självklart är detta inte någon bra förutsättning till att kunna koncentrera sig på habilitering, rehabilitering. Vill vi kommer bort från alla långa perioder av sjukskrivningar, måste korrekta åtgärder vidtas, i korrekt ordning. På så vis kan vi få många att komma tillbaka, i alla fall på deltid. Människor vilka känner sig nöjd, tillfreds, ingår i ett sammanhang, håller sig friska på sikt också. Alla vinner på detta!
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Monika Juen
 • Nej till nytt lagerbygge i Varalöv
  Den stora byggnaden är planerad på oersättlig jordbruksmark, som behövs för odling. Genom att bevara marken främjas då också arbeten inom livsmedelssektorn. Bygget kommer också närmre skog och djurliv som kan komma att störas. Ett lager av den storlek kommer öka den tunga trafiken och utsläppen markant och försämra området för flera boende i närområdet. Ängelholms kommunfullmäktige kommer då också att visa en negativ inställning när det kommer till hållbarhet i kommunen. Ifall bygget genomförs sänds också en signal till de etablerade butiker i stan, att kommunen väljer att satsa på ytterligare e-handelskomplex.
  83 av 100 Underskrifter
  Skapad av Klara Svensson
 • Lilla hjärtat
  Vi har antagit i år en ny lag som innebär att vi ska tillvarata barnens rättigheter, men den behöver förtydligas och förstärkas.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Inger Wessel
 • Namninsamling för att rädda ett liv!
  Eftersom ni kan rädda mitt liv!
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mu Ji