• Tillåt år 3 på Per Brahe att få vistas mer i skolan
  1 år av våran gymnasietid har varit att sitta hemma framför en datorskärm och knappt fått någon tid alls med våran klass. Beskedet vi fick idag var att vi bara får vistas 2 dagar varannan vecka och en dag varannan vecka som alla andra årskurser vilket vi tycker är orättvist. Vi borde få njuta av våran sista tid av gymnasiet i skolan och inte framför datorn när våra studentfiranden (200 dagars osv) redan är inställda och det känns inte alls som sista året. Vi anser att det är viktigt att anpassningar görs för oss i år 3 så som det gjordes för dom födda 2001 när dom fick vistas på skolan medans vi andra inte fick göra det när vi gick i år 2. Just för att dom skulle ta studenten och det blir orättvist för oss i år 3 nu när inte samma anpassningar görs.
  48 av 100 Underskrifter
  Skapad av Alva Nordberg
 • Snöröjning i Stockholm
  Det är ingen rättighet att få cykla på vintern, däremot är det en rättighet att kunna gå ut och handla mat, mediciner och annat livsnödvändigt. Vilket mer eller mindre omöjliggörs av nuvarande principer. Vi har f.n. isiga, snorhala trottoarer där folk ramlar och slår sig illa och hamnar på akuten med handledsfrakturer. Besöken på akutavdelningarna har mångdubblats sedan vintern kom, mycket pga att cykelbanorna prioriteras och trottoarerna lämnas därhän. Det innebär stora kostnader för samhället och onödigt mänskligt lidande. Man måste se till samhällets totala kostnader när man prioriterar. Många väljer nu av förklarliga skäl att gå på cykelbanan och riskerar då att bli påkörda av cyklisterna. Och andra vågar sig inte ut alls, som gamla och rörelsehindrade. Policyn att prioritera cykelbanor vid snöröjning innebär i praktiken en diskriminering av gamla och funktionshindrade. Och så kan vi väl inte ha det...
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Olle Johansson
 • Stoppa ordningsvakternas övervåld!
  Alla människor vill känna sig trygga, men om man inte ens kan ta sig hem eller åka till jobbet med kollektivtrafik för att risken är stor att du kommer bli misshandlad, då är jag väldigt rädd vart världen är på väg. Källor: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/tumult-vid-hotorget-kvinna-ford-till-sjukhus
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jens Vogel
 • Mataffärer borde ge överbliven mat till välgörenhet
  De är både miljövänligt och bra för alla som knappt har någon mat överhuvudtaget. Dessutom minskar man på matsvinn då Jag hatar att affärer slänger så mycket mat
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Maria Andersson
 • Låt Ida-Maria plugga klart
  Vi tycker Uppsalastudenten Ida-Maria, från Enköping, med grav synnedsättning, som inte klarar vardagen på egen hand, har rätt till ledsagare i Uppsala kommun. Så hennes dröm om att flytta till Uppsala, slippa pendla, och plugga klart till spanska lärare kan bli verklighet.
  1 479 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Victoria Landing
 • ALINGSÅS BEHÖVER HENRIKS VED!
  Henrik och hans utförda arbete behövs för Alingsåsares livskvalitet
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Malin Andersson
 • Barnen som socialtjänsten tar
  Om Sverige ska kalla sig en rättsstat och har skrivit på de mänskliga rättigheterna samt gjort barnkonventionen till Svensk lag är det viktigt att vi medborgare kan känna oss säkra på att om man blir kallad till socialtjänsten,man får en saklig och opartisk granskning utifrån gällande lagstiftning.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Eva Schwarzvogel
 • Klimatplan i Salem nu!
  Klimatförändringarna syns idag tydligt på allt fler platser på jorden, genom bränder, översvämningar, stormar och andra extrema väder. Det leder till svält, sjukdomar och människor på flykt. Världens länder har gått samman i Parisavtalet för att begränsa uppvärmningen av jorden till 1,5-2,0 grader. Sverige har antagit nationella klimatmål, vi ska vara klimatneutrala senast 2045. Men Salems kommun har inte antagit något sådant klimatmål. Salem har inte tagit reda på hur stora koldioxidutsläpp kommunens verksamheter ger upphov till. Det finns med andra ord inget systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan, eller för att uppnå Sveriges klimatmål. Klimatklubben Salem vill att kommunpolitikerna beslutar att en klimatplan ska tas fram, ett första steg för att Salems kommun ska kunna bli klimatneutral!
  140 av 200 Underskrifter
  Skapad av Camilla Bollner
 • Stoppa särskollessystemet
  Det är jätte viktigt för personer med funktionsnedsättning ska känna sig delaktiga i samhället och får samma möjligheter som andra och kan få sina drömmar uppfyllda. Det är otroligt vanligt att personer på särskola inte sköter sig dem hotar eleverna och använder våld och diskriminerar dem och kränker deras rätt därför ska personal som inte sköter sig avgår
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Thomas Juhlin
 • Kallbadhus Mariestad
  Kallbad är hälsofrämjande på många sätt. Under 2020 har allt fler uppmärksammat alla hälsovinster med upprepade kallbad. Tillgängligheten till detta är begränsad beroende väder och möjlighet att komma intill brygga. När temperaturen sjunker och badstegar tas bort är det en utmaning att ta sig ner i vattnet. Ett kallbadhus skulle vara en vinst för Mariestad på många sätt.
  339 av 400 Underskrifter
  Skapad av Ann-Sofi Lager
 • Distansundervisning i Högstadieskolor i Norrtälje kommun
  För att vi måste ta avstånd från varandra så vi kan minska smittan och avstå från att bli smittade och smitta andra. I skolorna sitter folk i närheten utav varandra och skolorna inte följer samma restriktioner som man annars måste göra utanför vilket är helt sinnessjukt. Såsom att man får inte blanda familjer samt man får bara va maximalt antal i en lokal. FOLKS LIV GÅR FÖRE ALLT ANNAT!
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Brutta Mutta
 • Nej till alla typer av fyrverkerier, oavsett tid på året.
  Det är stor skada för djur och människor. Och en väldigt stor kostnad och skador mot egendom.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Susanne Eriksson