• Arbetstidsförkortning för ett hållbart samhälle
  Sedan arbetarrörelsens barndom har kravet på kortare arbetstid funnits där. Detta verkar ha försvunnit de senaste decennierna. Arbetstidsförkortning är ett krav som har haft och har starkt stöd bland stora grupper. När Kommunal undersökte vilka som var de viktigaste frågorna för medlemmarna kom förkortad arbetstid som tredje viktigaste fråga. I Göteborg har Toyota i över ett decennium framgångsrikt haft sex timmars arbetsdag. De har fått både sänkt sjukfrånvaro och lägre personalomsättning, kort sagt nöjdare personal. Samtidigt har kvalitén ökat vilket har lett till ökad kundnöjdhet och högre omsättning. Vi lever i tider av massarbetslöshet där stora grupper är utestängda från den ordinarie arbetsmarknaden. Många arbetar allt mer medan andra inte har jobb alls. Samtidigt ser vi kraftigt ökade ohälsotal, framför allt då psykisk ohälsa. Denna utveckling måste brytas. Jobbar vi kortare tid öppnar vi för fler individer att komma in på arbetsmarknaden, vi får lättare att klare det allt stressigare livspusslet. Ernst Wigforss sade: ”Om målet med samhälls¬utvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt voro vi sinnessjuka." Jag tror detta har lika stor bärighet idag. Vi lever inte för att arbeta. Vi arbetar för att leva.
  318 av 400 Underskrifter
  Skapad av Gert Andersson
 • Gratis parkering för hemtjänsten
  Varje dag utförs en stor del av all vård i Sverige hemma hos vårdtagarna. Vilket betyder att de som utför vården åker runt mellan dem som de hjälper, tanken i sig är fin eftersom det ger äldre och sjuka möjlighet att få bo kvar hemma men ändå få den vård som krävs. Men det innebär också att de som arbetar inom hemtjänsten arbetar under ständig stress eftersom schemat är tight och det är många hem som ska besökas under dagen. Lägg till trafikstockningar och parkeringsbrist och stressen ökar ännu mer. Att dessutom behöva betala för den parkering som man gör i tjänsten faller utanför all rim och reson. Därför borde alla de fordon som används av hemtjänsten vara befriade från att betala parkeringsavgift. Källa: http://www.dn.se/sthlm/en-p-bot-kan-ata-upp-lonen-for-hemtjansten/
  29 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anna Westberg
 • Stoppa Vattenfall från att stämma Tyskland
  Svenska Vattenfall stämmer Tyskland på miljardbelopp efter att Tyskland bestämt sig för att avveckla kärnkraft i förmån för förnybar energi . Om Vattenfall vinner kan det få allvarliga konsekvenser för omställningen mot förnybar energi i Sverige och resten av Europa. Fler energijättar såsom RWE och Eon förväntar sig nu miljardbelopp . Ska vi tillåta att företag stämmer länder som arbetar för en mer hållbar utveckling? Det är upp till oss att säga ifrån! Nästa gång kan det vara Sverige som stäms. Vi kan inte låta energibolagen komma undan. Företag ska inte kunna styra över demokratiskt valda regeringar! Vattenfall ägs av svenska staten: det är med andra ord upp till oss att stoppa Vattenfall innan det är för sent! Skriv under nu! Tillsammans kan vi få Vattenfall att dra tillbaka sin stämningsansökan och istället fokusera på förnybar energi! Källor: http://www.dn.se/ekonomi/vattenfall-stammer-tyskland-pa-miljarder/ http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4541854
  47 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anna Siitam
 • Vi vill ha fysiska föreläsningar på campus (kognitiv neurovetenskap)
  Det är viktigt att ta hänsyn till studenternas önskemål. Efter pandemins påverkan på vårat samhälle har lugnat ner sig så har Högskolan i Skövde inte anpassad sig till denna realitet i den utsträckning som behövts för en komplett återställning av studentlivet.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jacob hermansson
 • Vi vill ha fysiska föreläsningar på campus
  Det är viktigt att ta hänsyn till studenternas önskemål. Efter pandemins påverkan på vårat samhälle har lugnat ner sig så har Högskolan i Skövde inte anpassad sig till denna realitet i den utsträckning som behövts för en komplett återställning för alla studenter.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jacob hermansson
 • Namninsamling så att Paul inte blir utskickad
  För att alla kan nog hålla med om att en individ som kommer göra något för Sverige, måste lämna Sverige bara för att Migrationsverket "bestämde" det.
  16 av 100 Underskrifter
  Skapad av Madicken Klintmalm
 • Namninsamling för Paul för att inte bli utskickad
  För att alla kommer nog hålla med om att en individ som kommer göra något bra för Sverige måste lämna Sverige, bara för att Migrationsverket ”bestämde” det.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Madicken Klintmalm
 • Vi kräver nollutsläpp i Vallentuna 2035
  Detta är viktigt eftersom klimatet är vår tids ödesfråga i och med detta krävs det att alla drar sitt strå till stacken. I nuläget gör inte Vallentuna detta, vi har inte ens mål som skulle innebära att vi gjorde det. Därför kräver vi förändring
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Fabian Lidbaum
 • Samfällighet - Sparbössa för eko brottslingar!
  Det undergräver den enskilde ägarens ekonomi. Möjligheten till lån begränsas utifrån lån som styrelsen tar Du som medlem är solidariskt ansvarig för föreningens skulder.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mats Klockare
 • Landsbygden måste få leva Låt eleverna få behålla sin fina slöjdsal på Hamnedaskolan
  Hamneda tätort med kringliggande områden har en fantastisk trend av småbarnsfamiljer som hittar till och bosätter sig i området. Ortens fina och välfungerande skola är en viktig bidragande faktor till föryngring av bygden. Hamneda är utsedd, om än ej beslutad som en av de viktiga serviceorterna i Ljungby kommun där kommunen särskilt pekat ut området som extra lämpligt för satsningar som ska bidra till ökad befolkningsmängd. Med tanke på Hamnedas placering, potential och utpekande som tillväxtort ser vi det som centralt att skolan får utvecklas och fortsätta vara en av de faktorer som lockar nya och hemvändande personer med längtan till naturnära boende för sina barn och familj och där pendlingsmöjlighet för arbete är gott. Fyra klasser bussas från och med höstterminen 4 mil tur och retur, i fyra separata bussar, till Stensbergsskolan i Ljungby. Där har de slöjd med samma personal som tidigare åkte en dag per vecka till Hamneda skola för att ha alla elever på samma dag. Den sammanlagda förflyttningssträckan innebär alltså ett minimum av 1 timmes förlorad skoltid per vecka och elev under tredje- till sjätte klass, samt sammanlagt 16 mils extra busstransport per vecka. Det här innebär • Varje elev tappar minst 1 timmes skoltid per vecka som används till transport. • Neddragningar av den lokalt lärarförlagda undervisningstiden och skolans förlust av helhetslösning riskerar ge en långsiktigt negativ inverkan på bygdens attraktionskraft och därmed kommunens möjlighet att växa. • En skola måste kännas som en trygg plats både för elever och lärare. Det uppnår man inte om det ständigt finns ett hot om neddragningar, en del i taget. • 75% ökning av transportsträckor vilket har en negativ inverkan på vår ekonomi och miljö i kommunen. • Många av eleverna spenderar redan lång tid i buss för färd till och från skolan.
  265 av 300 Underskrifter
  Skapad av VERONICA INGELSTEN
 • Gör Lysekil roligare
  För att få mer folk att trivas där dom bor och för gemenskap
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Nellie Björk
 • Lekpark med många träd och rushkanor
  För att det finns mycket barn i området och få lekplatser, det är viktigt för barnen att vara ute och leka inte bara vara inne framför teven och mobilen och bland annat iPads och datorer.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Andrew Bulat