• Barnen som socialtjänsten tar
  Om Sverige ska kalla sig en rättsstat och har skrivit på de mänskliga rättigheterna samt gjort barnkonventionen till Svensk lag är det viktigt att vi medborgare kan känna oss säkra på att om man blir kallad till socialtjänsten,man får en saklig och opartisk granskning utifrån gällande lagstiftning.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Eva Schwarzvogel
 • Klimatplan i Salem nu!
  Klimatförändringarna syns idag tydligt på allt fler platser på jorden, genom bränder, översvämningar, stormar och andra extrema väder. Det leder till svält, sjukdomar och människor på flykt. Världens länder har gått samman i Parisavtalet för att begränsa uppvärmningen av jorden till 1,5-2,0 grader. Sverige har antagit nationella klimatmål, vi ska vara klimatneutrala senast 2045. Men Salems kommun har inte antagit något sådant klimatmål. Salem har inte tagit reda på hur stora koldioxidutsläpp kommunens verksamheter ger upphov till. Det finns med andra ord inget systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan, eller för att uppnå Sveriges klimatmål. Klimatklubben Salem vill att kommunpolitikerna beslutar att en klimatplan ska tas fram, ett första steg för att Salems kommun ska kunna bli klimatneutral!
  138 av 200 Underskrifter
  Skapad av Camilla Bollner
 • Stoppa särskollessystemet
  Det är jätte viktigt för personer med funktionsnedsättning ska känna sig delaktiga i samhället och får samma möjligheter som andra och kan få sina drömmar uppfyllda. Det är otroligt vanligt att personer på särskola inte sköter sig dem hotar eleverna och använder våld och diskriminerar dem och kränker deras rätt därför ska personal som inte sköter sig avgår
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Thomas Juhlin
 • Kallbadhus Mariestad
  Kallbad är hälsofrämjande på många sätt. Under 2020 har allt fler uppmärksammat alla hälsovinster med upprepade kallbad. Tillgängligheten till detta är begränsad beroende väder och möjlighet att komma intill brygga. När temperaturen sjunker och badstegar tas bort är det en utmaning att ta sig ner i vattnet. Ett kallbadhus skulle vara en vinst för Mariestad på många sätt.
  338 av 400 Underskrifter
  Skapad av Ann-Sofi Lager
 • Distansundervisning i Högstadieskolor i Norrtälje kommun
  För att vi måste ta avstånd från varandra så vi kan minska smittan och avstå från att bli smittade och smitta andra. I skolorna sitter folk i närheten utav varandra och skolorna inte följer samma restriktioner som man annars måste göra utanför vilket är helt sinnessjukt. Såsom att man får inte blanda familjer samt man får bara va maximalt antal i en lokal. FOLKS LIV GÅR FÖRE ALLT ANNAT!
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Brutta Mutta
 • Nej till alla typer av fyrverkerier, oavsett tid på året.
  Det är stor skada för djur och människor. Och en väldigt stor kostnad och skador mot egendom.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Susanne Eriksson
 • SEB: dra er ur fossilindustrin!
  SEB har idag pengar utlånade till, och investerar i genom sina fonder, ett antal fossilbränslrprojekt. Bland annat till Lundin Energy's prospektering i Arktis. Detta i ett läge när inga pengar alls bör investeras i fossila bränslen. Och framförallt ska man inte prospektera i ett av de sköraste områdena på var planet! Många av oss som är kunder hos SEB tycker att detta är ohållbart, och det går många, likt mig själv, väldigt upprörda. Med rätta, då det handlar om var planets fortlevnad. Och utan planet har har våra barn ingenstans att leva. Om vi inte stoppar fossilbranschen från att verka kommer levnadsförhållandena för vår barn och barnbarn att bli helt orimliga. Vi pratar om global matbrist, våldsamma bränder, orkaner, översvämningar, klimatflyktingar så många att de får dagens flyktingvågor att framstå som bagateller. Redan idag räknas klimatflyktingarna i miljoner. Mot slutet avskedet kan de vara 25% av jordens befolkning. Sådana folkomflyttningar kommer obönhörligen leda till eviga krig och konflikter, pandemier som vi inte skådat sedan 1300-talet osv osv. Listan kan göras mycket längre.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Peter Lindberg
 • hägg och syren ersätts med asfalterad motorväg för cyklister
  Träden är viktiga för bin och humlor och vi mänskor som bor eller vistas här njuter av doft och blomprakt under våren. Trottoaren är så bred att den väl rymmer både cyklande och gående . Det går att måla markeringar för cykelbana respektive gående, men det fungerar bra idag. Sträckan i fråga är 400 meter. Träden ger en vacker gräns mellan 1700-talstorpet Stora Fågelsången (kulturskyddat) och det moderna Gröndal.
  45 av 100 Underskrifter
  Skapad av Birgitta Fransson
 • 4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Kim Alfredsson
 • Folkomröstning om vinster i välfärden
  Om majoriteten av svenska folket inte vill ha vinster i välfärden ska våra folkvalda lyssna på det i en demokrati. Nuvarande röra i riksdagen med olika allianser får inte stoppa folkviljan i en sån viktig fråga som påverkar vår välfärd , vård, omsorg , skola, mm.
  14 av 100 Underskrifter
  Skapad av Hans Sernevåg
 • Behåll alkoholrestriktionerna även efter pandemin
  För att man redan nu sett att våldet minskat ute på nätterna. Det skulle spara mycket lidande och kostnader
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Marius Alexander Forselius
 • Systemkollaps! Låt barn med npf-problematik få rätt till utredning!
  Den bild som framkommer gällande skolans kunskapsbrist om npf-diagnoser är att den är anmärkningsvärt låg. För att få en elev remitterad för utredning av exempelvis autism eller adhd krävs det, i de flesta fall, att skolan står bakom (och i vissa fall dessutom skriver remissen) till Barn- och ungdomspsykiatrin för utredning. Det finns fall där barn nekas diagnos trots att barnet uppfyller diagnoskriterierna, detta på grund av att skolan inte ”ser problemen”. För diagnos krävs en funktionsnedsättning inom 2 av 3 områden (hem, skola, relationer). Om eleven har en bristande funktion inom skolan men på grund av skolans kunskapsbrist passerar under radarn, uppstår alltså ett akut problem. För alla barn yttrar sig inte problemen i skolan lika tydligt. De flesta barn utan utåtagerande eller fysisk hyperaktivitet tenderar att krascha först när de kommer hem till den plats där de känner sig trygga. De ”håller ihop sig” i skolan och får utlopp när de kommer hem. Att ansvaret läggs på en skola med kunskapsbrist inom området är därför ett akut hot mot patientsäkerheten och behöver därför åtgärdas omedelbart. Föräldrar krigar mot skolan för att barnet skall få rätt hjälp men oftast resulterar det i utbrända föräldrar och att barnen med anledning av utebliven diagnos och behandling utvecklar samsjuklighet (depression, ångest, självskadebeteende, missbruk och självmordsproblematik). Det har för mig blivit tydligt genom deltagandet i flera npf-forum att detta problem verkar gälla över hela landet, det är alltså oberoende av vilket landsting som berörs. Det finns så klart fall där det fungerat bra eller att familjen hittat andra vägar till utredning, men faktum kvarstår: patientsäkerheten är hotad. Skriv under och sprid!
  112 av 200 Underskrifter
  Skapad av Sara Flodin