• Återinför Källbrinksskolans julstrul
  Julstrul och Vårsoarén är någonting som alla elever på skolan kan se fram emot; det höjer skolgemenskapen och främjar kulturintresset på skolan. Det ger även musikundervisningen fler dimensioner som kan göra elever mer intresserade av att utforska musikens värld.
  41 av 100 Underskrifter
  Skapad av Charlie Terner
 • Stoppa diskriminieringen av språkintroduktionseleverna i Upplands Väsby
  För att alla människor är lika mycket värda. Ingen ska diskrimineras.
  285 av 300 Underskrifter
  Skapad av Annika Hirvonen Picture
 • Jag tror att lära sig svenska för utlänningar på SFI kan vara tillgängligt för ukraina
  detta kommer att hjälpa människor att hitta arbete och försörja sig själva.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Tatyana Antuhova
 • Stoppa höjda energipriser!
  Både höjda el, mat, bränsle priser drabbar de enskilda konsumenterna pga av global politik.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mattias Ikonen
 • Förändra Försäkringskassan
  Det finns en lagstiftning, LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade. De människor som tillhör denna grupp har rätt till ett värdigt liv. Socialdemokraterna har svikit en av de svagaste grupperna i samhället.
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ann-Christine Holmqvist
 • Utveckla busslinje 521!
  Örebro växer och utvecklas. Inom stadsgränsen. Det måste finnas möjligheter att på ett hållbart sätt bo och leva utanför stadsgränsen utan att behöva ge avkall på grundläggande service och möjligheter att delta i samhället. Det handlar både om demokrati, rättvisa, klimat och försörjning. Med nedläggning eller försämring av bussförbindelser minskas dessa möjligheter drastiskt.
  343 av 400 Underskrifter
  Skapad av Åsa Johansson
 • Vi som vill ha samma rättigheter, lagar och möjligheter för romer
  Vi behöver stärka lagar och göra det olagligt att ha ett alternativt rättssystem med böter eller andra bestraffningar. Svensk rätt ska ha det grundläggande ansvaret. Unga, kvinnor och HBTQ personer behöver särskilt skyddas mot olagliga bestraffningar.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mia moro
 • Vi som vill att Kristoffer Tamsons (M) ska avgå.
  Skriv under för att påverka kollektivtrafiken och få den att bli vad den kan bli - billigare, bättre och mer tillgänglig för alla!
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Andreas Dahlström
 • Låt inte hemsjukvården i Saltsjöbaden läggas ner
  Ju fler som går med desto slagkraftigare blir kampanjen. Någongång kanske vi alla behöver sjukvård hemma och då ska den finnas där. Låt inte ägarna rusta ner det som behöver rustas upp.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av MiaMaria Rosenqvist
 • Studentenkelbiljetter till Uppsala!
  För att studenter ska kunna åka kollektivt till drägliga priser
  176 av 200 Underskrifter
  Skapad av Clara Ekman
 • Skydda våtmarker
  Våtmarkrna tillhör de mest sårbara naturtyper för den fossils uppvärmningen!
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anne Svare
 • Ömtåliga tassar
  Våra hundar kan bränna sina tassar. När det blir +25 i luften blir asfalten över +50.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Kirsti Vesterinen