• Rädda Raum!
  För att rummen är en viktig mötesplats för många studenter, där de kan träffas, umgås och skapa nya kontakter. De finns också många traditioner som kommer med rummen som nu kommer försvinna om dessa regler införs.
  200 av 300 Underskrifter
  Skapad av Arvid Kolstad
 • 162 av 200 Underskrifter
  Skapad av Tilde Gegö
 • Tillsammans för Rättvisa Priser och Löner: Stöd för Förändring
  För att skapa en rättvis samhälle där alla kan leva utan onödiga svårigheter.
  12 av 100 Underskrifter
  Skapad av Zubair Saharov
 • Stoppa nedskärningarna i Öppna förskolan
  För att kunna behålla och utveckla den verksamhet som öppna förskolan har idag, samt säkerställa att familjecentralen kan fortsätta sitt arbete.
  377 av 400 Underskrifter
  Skapad av Sofia Almgren
 • Kräsna barn har också rätt till lunch
  Skriv under för inkluderande skolmåltider! Varje barn förtjänar lunch. Denna namninsamling är till stöd för att säkerställa att även kräsna barn, inklusive de med exempelvis ARFID(restriktiv ätstörning) , får mat i magen under skoldagen. Låt oss tillsammans påminna Skolministern, Lotta Edholm, om vikten av att skapa en inkluderande skolmiljö där alla barn kan njuta av en lunch. Din underskrift är ett steg mot en mer rättvis matupplevelse för alla våra barn.
  227 av 300 Underskrifter
  Skapad av Vincent Rankila
 • Namninsamling mot eventuell avveckling av Sikvägens förskola
  Sikvägens förskola är en fantastiskt välfungerande förskola där barnen trivs och utvecklas tillsammans med engagerade pedagoger. Det är en förskola med fina lokaler där pedagogerna arbetar för att ge barnen en lärorik miljö. Det finns en stor utegård med både lekställning och gungor som uppmanar barnen till rörelse, lek och bus. På gården finns också en fantastisk kulle som barnen kan åka både pulka och rulla nedför till deras stora förtjusning. Förskolans utegård ligger vänd bort från närliggande trafik, vilket ger en lugn plats med mindre trafikbuller och trafikföroreningar. Förskolan ligger strategiskt lättillgängligt för hämtning och lämning av barnen med både cykel, gång, buss och bil.
  93 av 100 Underskrifter
  Skapad av Tove Bergklint
 • Busshållplats Svanholmsparken
  Om vi är fler som kan påverka är det större chans att kommunen lyssnar. Det är långt för oss som bor på Tranholmen att ta sig till närmsta busshållplats till skillnad från andra ungdomar i Danderyd. Med en busshållplats i Svanholsparken skulle vi åka mer buss. Det skulle nog också kännas tryggare att åka hem på kvällen om bussen stannade i Svanholmsparken.
  322 av 400 Underskrifter
  Skapad av Lo Monfrino
 • Ja till ändrade tider för deltidsbarn!
  Det är viktigt från alla olika perspektiv. Barn, vårdnadshavare och personal. För en hållbar vardag och en hållbar förskoleverksamhet. Förskolan är skolförberedande och en viktig del i barns utveckling och lärande. Dessa förslag och åtgärder handlar inte om att barn ska ha mer tid på förskolan utan en omfördelning av befintlig tid så det blir bra för barn, förälder, personal och verksamhet. Att ha färre antal barn måndag och fredag öppnar upp för möjligheter för personalen. Allt från pedagogisk planering, dokumentation, arbetslagsreflektion, kompetensutveckling, kvalitetsarbete m.m. Allt det bidrar till barns utveckling och lärande men framförallt skapar det bättre kvalité verksamheten igenom. Tid frigörs, stressen minskar för personalen vilket medför att glädjen ökar för sitt jobb och en känsla av att hinna med de krav som ställs på förskollärare. Fler vinster är färre sjukskrivningar, färre vikarier, en stabil personalgrupp som brinner för sitt yrke och känner att de hinner med. Lediga måndagar och fredagar skapar möjlighet och tid för barn och vårdnadshavare att få en lugn start på dagen samt ge utrymme till personalen på förskolan att ha mer planering då deltidsbarnen är lediga två dagar i veckan. Enligt läroplanen för förskolan ska arbetslag ”kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål”. De ska även ”följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter”. Hur är det möjligt att försöka uppnå när de knappt hinner skapa en relation till deltidsbarnet? Hur kan de se en utveckling hos barnet? Hur blir det ett utvecklingssamtal med underlag?
  68 av 100 Underskrifter
  Skapad av Kajsa Juto
 • Stoppa bränning av heliga böcker
  För att vi ska respektera varandra oavsett religion färg eller kön! Vi vill ha en förändring och att de som godkänner detta ska vakna upp och inse skadan de orsakar!
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Emma Sjölund
 • Ta tillbaka Kallis
  Platsen är världsarvet Visbys framsida men otillgänglig för alla förutom ett fåtal ungdomar en vecka om året. Verksamhet idag under Stockholmsveckan, även kalla fylleriveckan, främjar fylleri, missbruk, våld våldtäkter - lidande. Ovanpå det lidande och den skadegörelse som orsakas lägga alla de kostnader som regionen, alltså vi gotlänningar måste betala för rättsväsende, vården och städning. Dessa kostnader överstiger hela intäkten för hyreskontraktet. Ovanpå på det, som sagt, kommer allt lidande. Ska vi gotlänningar betala för detta?
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Peter Lassander
 • Rädda ridskolan
  Vi måste vara rädda om de barn och ungdomar som ägnar sig åt något bra och att de har något att ägna sig helhjärtat åt.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Carina Nyberg