• Korna ska vara ute på sommaren
  Det är viktigt för kossorna eftersom de inte kan försvara sig mot ett beslut som minska kvalitén på deras liv och vår mjölk. Alla vet eller borde veta att mjölken är mycket godare och mera hälsosam om kossorna lever ett friskt och rörligt liv i naturen. Det finns bevis att de är mindre benägna att bli sjuka om de få tillgång till betesmark på sommaren.
  48 av 100 Underskrifter
  Skapad av Filip Henley
 • Förbjud pälsdjursfarmar
  Det går att läsa i tidningen att det är corornautbrott på minkfarmar i Danmark och Sverige som kan leda till en högre smittspridning bland människor, vill vi få bort denna pandemi måste vi kunna ta tuffa beslut. Ibland betyder det att vi går emot den fria företagsamheten och räddar djur men också räddar liv. Det går inte att påstå att man har gjort det man har kunnat för att stoppa pandemin om man låter en smutsig industri vara en del av smittspridningen. För idag är det tillåtet att föda upp pälsdjur för att använda deras päls, de lever sina liv i en liten bur för att sedan bli gasade ihjäl. Det är inte förenligt med ett gott djurskydd utan är raka motsatsen mot det, idag är två partier i riksdagen för ett förbud mot pälsdjursfarmar, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är dags för Socialdemokraterna och de övriga partierna att stå upp för minkar och alla andra pälsdjurs välfärd.
  73 av 100 Underskrifter
  Skapad av Marcus Fröderberg
 • Hundrastgård i flunsåsstråket
  För att det är många hundar i området och det finns ingen närliggande plats för dom att träffas och leka. Hundar behöver kunna få springa fritt och aktiveras.
  215 av 300 Underskrifter
  Skapad av Elsa Kullenstein
 • Stoppa minkfarmar nu!
  För djurskydd och mänsklig hälsa. Det finns cirka 40 minkfarmer i Sverige som förser exklusiva butiker med minkpälsar. Vi kan inte låta några få personers lyxkonsumtion stå över folks liv. Är vi seriösa med att stoppa coronapandemin måste vi stänga minkfarmarna. Är vi seriösa med att kalla Sverige ett föredöme för djurhållning måste vi stänga minkfarmarna.
  7 368 av 8 000 Underskrifter
  Skapad av Susanne Nilsson
 • Sluta sälja kött som kommer från Amazonas
  En regnskog som mår bra är en av jordens bästa försvar mot klimatförändringar. Världens tropiska skogar, och Amazonas är den största av dessa, absorbera för närvarande cirka 20 procent av den koldioxid som produceras från förbränning av fossila bränslen. En femtedel av allt sötvatten på planeten finns i Amazonas och det spelar en viktig funktion i regleringen av de globala och regionala klimatförändringarna. Vattenkondensering, avdunstning och transpiration över Amazonas är centrala drivkrafter för den globala atmosfärens cirkulation. Ovan foto från skövlingen i Amazonas: Paulo Whitaker/Reuters
  626 av 800 Underskrifter
  Skapad av Amazon Watch Sverige Picture
 • Blixtaktion! Stoppa myndigheternas dödande på Gotlands djurfristad!!!
  Detta är ett övergrepp av alla inblandade myndigheter. Man ger sig, med lagens hand, på en djurfristad som gör allt för att djuren ska ha det så bra som möjligt medan det systematiska våldet inom djurindustrin får fortsätta. Vi behöver ändrade lagar NU! Tack för att du höjer din röst för djuren!
  3 177 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Therese Ericsson
 • Hjälp Andra chansen Mora Orsa att starta ett katthem!
  Detta är viktigt för att den Ideella organisationen Andra chansen Mora Orsa ska kunna fortsätta med deras arbete och hjälpa fler hemlösa katter. Behovet finns och även intresset från den allmäna befolkningen, det enda som saknas är att kommunen ser deras arbete för vad det faktiskt är- nytta!
  895 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Ellen Fjelstad
 • Rädda myskoxen Brutus
  Myskoxarna är rödlistade och hotade som art i Norden. I september 1971 invandrade en liten flock, 5 myskoxar till västra Härjedalen. Som mest ökade antalet till drygt 30 djur. Men tyvärr minskade antalet djur med åren. Situationen blev akut för den lilla stammen i början på 2000-talet. Inga kalvar föddes pga av att ingen tjur fanns i flocken. Sofi en ung ko flyttades från fjället till Järvzoo och när hon blev dräktig flyttades hon på våren 2006 tillbaka på fjället och födde som tur var en tjurkalv. Det finns få på den svenska sidan, idag finns ca 10 - 11 djur, Brutus inräknad. Om Brutus nu får möjligheten att återvända till fjället finns kanske möjligheten att Brutus kan ta upp kampen mot den äldsta tjuren, Piterak, dy. som nu är 14 år och bli pappa till fler kalvar.
  1 489 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Mimmi Forss
 • Rädda vegoburgaren!
  Vi måste äta mer grönt om vi ska rädda klimatet. Därför är det hoppfullt att fler och fler väljer vegetariska alternativ. Men det tycker inte alla. Köttlobbyn ser hur de tappar marknadsandelar när fler och fler föredrar vegetariskt. Därför försöker de skapa förvirring för konsumenterna istället för att själva ställa om. De har nu baxat ett bisarrt förslag till EU-parlamentet om att förbjuda vegetariska produkter från att kallas burgare och korv. Det är viktigt att konsumenterna förstår vad de köper. Därför måste det galna förslaget stoppas. En vegburgare är en burgare. En vegkorv är en vegkorv. Bildkälla: s.yume, CC BY-NC-ND 2.0, https://www.flickr.com/photos/syume/6111737782/
  1 047 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av MittSkifte - mer än en namninsamling Picture
 • Rädda Turköpsskogen
  Turköpsskogen är av de sista resterna av de urgamla lövskogar som förr täckte Nordvästra Skåne. Nu hotas den av avverkning. Turköpsskogen är en av Skånes äldsta ädellövskogar som bland annat hyser ett stort bestånd av gammal avenbok, grov ask och bok samt jätteek. Man tror det funnits skog på platsen sedan stenåldern och nu vill ägaren avverka den ekologiskt mycket värdefulla skogen. Inventeringar har gjorts och man är uppe i 78 naturvårdsarter varav 21 rödlistade, flera av dessa nationellt hotade. 12 rödlistade arter bland insekterna noterades vid en inventering 2017. På senare tid har det hittats krävande arter som bokvårtlav (NT), violettgrå porlav (NT), orangepudrad klotterlav (NT), skillerticka (VU) och oxtungssvamp (NT). Utöver lokala värden medför läget att skogen är synnerligen värdefull som fågellokal och rastplats för rovfågel. Kullabygdens ornitologiska förening har skickat in en lista över de arter som finns till länsstyrelse och Naturskyddsföreningen. Hela området har naturvärdesklass 2. Den här skogen borde vara naturreservat. Det vore en skam för Helsingborg och Skåne att inte ta vara på denna ekologiskt värdefulla skog.
  2 115 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Patrik Rosenqvist
 • Rädda Nya Hallaskog!
  Nya Hallaskog erbjuder friluftsliv i naturskön miljö, en lägergård som är fullt tillgänglighetsanpassad och kan nyttjas av alla med eller utan funktionsvariationer. Här kan man bada, paddla kanot, utforska naturen och djurlivet både på land och i vatten. Gården används frekvent av föreningslivet där majoriteten är barn och unga besökare. Det geografiska läget gör platsen lättillgänglig för nyttjande av allmänheten i hela Skåne, samt för turism.
  159 av 200 Underskrifter
  Skapad av KFUM Syd Picture
 • Stoppa trafikstressen för våra vilda djur.
  Om man ser till våra svenska, hårda djurskydds regler, för tamdjur, husdjur o lantdjur så borde även de vilda djurens miljö ses över och de vilda djuren måste kunna skyddas i högre utsträckning än vad som görs idag. De vilda djuren stressas otroligt mycket i dagsläget, av att de inte kan röra sig över sina vanliga marker pga viltstaket och hårt trafikerade vägar. Inte ens en människa vill gå ut på E4an men har förstånd att inte villa bort sig mellan staket o vägbana. Och i i många djur flockar , blir det oroligt då det blir ett handjur för mycket i flocken. Och det.kan skapa kaos o driva djur på.flykten.Det är just det som blir svårt pga att de inte kan vandra vidare till nya marker, så enkelt. Viltstängslen börjar idag flera meter ut i naturen. Oftast flera meter ifrån själva vägbanan. Det orsakar då att vilda djur som tex. betar eller rör sig i kanterna av E4an, lätt går bort sig och går fel in mellan E 4an och själva viltstaketet. Det vore klart bättre om början / sluten på staketen går ut mot vägbanan istället. Det för att hindra betande djur ifrån att röra sig in emellan staket och E4an / stora vägar med viltstaket. Risken tror jag, är liten att de skulle gå ut i den trafikerade vägen för att gå in igen och utmed viltstängslet på fel sida sv stängslet. MITT SYFTE med namninsamlingen ÄR : ATT DET SKA BYGGAS GÅNGTUNNLAR UNDER E4an, främst FÖR VILDA DJUR! Jag vet det är ett STORT EKONOMISKT ÅTAGANDE FÖR STATEN , men det är enbart för de vilda djurens allra bästa. Jag jämför också den kostnaden med att det spenderas åtskilliga miljoner, om inte miljarder t.o.m, på dagens djurskydd som Länsstyrelsen har hand om. Då gäller det endast ägda och tama djur. Men ändå läggs stora summor ner på dessa omhändertaganden, veterinärvård, uppstallningar, avlivningar, rättsprocesser. Så det " tama" djurskyddet kostar staten enormt mycket skattepengar. Nu bör djurskyddet även innesluta de vilda djuren vi har i våra landskap. Det är dags nu att minska stressen för dem , de som vi i minst 70 år har utsatt dessa vilda djur för.. låt dem få sin frihet tillbaka! Så skriv gärna på. Jag och Marie Bladh kommer skicka in namninsamlingen till riksdagen.
  26 av 100 Underskrifter
  Skapad av Madelyn Wallh