• Stoppa förslaget om ombildningar och förbud mot fler hyresrätter i förorter i Göteborg
  För att Göteborg redan idag har en mycket lång kö till hyresrätter. Privata hem är ingen lösning för låg- och medelinkomsttagare. Det kräver mycket höga lån som utesluter väldigt många ur medelklassen. Dessutom kan den som äger sin bostad tvingas sälja denna om hen hamnar på försörjningsstöd. Därutöver kan man behöva sälja sin bostad vid finanskriser som den som råder nu till ett underpris som inte täcker bostadens lån.
  81 av 100 Underskrifter
  Skapad av Oskar Brandt
 • Låt vårdskadade vara med i förlossningsvårdens förbättringsarbete
  Vårdskadade bär på erfarenhet som kan förbättra förlossningsvården. All vård kan utvecklas. En födsel ska vara på den födandes villkor samt säker. Mammans hälsa hör ihop med bebis hälsa.
  66 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sandra Ström
 • Bygglovsupproret Huddinge Kommun
  Fastighetsägarnas intresse bör alltid gå före. Invånarna har rätt till vägledning och ska inte behöva vänta i månader för att kunna börja med sitt bygge. Konsekvensen av den bristfälliga hanteringen leder till olovliga byggen eftersom invånarna inte orkar föra en kamp mot en myndighet.
  473 av 500 Underskrifter
  Skapad av För Rättvisa Picture
 • Stoppa sjuksköterskeflykten på Gällivare sjukhus
  Vi anser att grunden i att kunna bedriva akutsjukvård i vårt geografiskt och demografiskt utmanande område är erfaren, driven, kunnig och lokalt förankrad vårdpersonal. Regionen har allt för länge förlitat sig på sjuksköterskors goda vilja och villkorslösa omsorg om patienten och systematiskt försummat de signaler om överbelastning och önskemål om förändring som så tydligt presenterats. Vi ser uttalade risker för patientsäkerheten med rådande sjuksköterskeflykt och behöver våra erfarna och drivna kollegor på Gällivare sjukhus för att kunna bedriva den vård som norrbottningar förtjänar!
  564 av 600 Underskrifter
  Skapad av Simon Rantapää
 • Rädda Långaryds förskola
  Hjälp oss ha kvar vår fina förskola! Tänk på barnen, tänk på framtiden, tänk på landsbygden. Vi vill ha kvar landsbygden, vi vill att barnen ska ha kvar sin trygga plats, sina vänner och pedagoger. Ta inte bort det som fungerar, lägg istället upp en plan för att få det att gå ihop. Denna typ av verksamhet ska vara stabil och inget man flyttar omkring på beroende på tillfälliga händelser. Detta är troligtvis den förskola i kommunen med bäst resultat i föräldrarenkäten. Det bör man dra nytta av och inte lägga ned. Kanske skulle fler barn få fördelen att gå i Långaryd istället!
  380 av 400 Underskrifter
  Skapad av Sanne Napjus Picture
 • Dialog om ny skola i Ingared
  I ett demokratiskt samhälle bör medborgarna erbjudas delaktighet i de beslut som berör dom. Att politiker och beslutsfattare för en dialog om större samhällsförändringar borde därför vara en självklarhet. Inga frågor är så komplexa att politiker inte kan diskutera dom med sina väljare. Barn och ungdomsnämnden ordförande Kent Perciwall (KD) lovade innan valet att inget beslut skulle fattas utan en dialog med Ingaredborna. Nu har han ändrat sig och menar att frågan är för komplex för att diskutera med de boende i Ingared.
  103 av 200 Underskrifter
  Skapad av Pilo Stylin
 • Människans Behov I Centrum
  Det är bevisat att de flesta brott begås med uppsåt för att få en ekonomisk vinst, butikstöld ökar, antalet dömda ökar och fler människor förlorar sitt liv pga ekonomiska faktorer.
  8 av 100 Underskrifter
  Skapad av Zenita Sjödahl
 • Slopa den politiska fallskärmen
  Om fallskärmen slopas kan miljarderna som betalas ut till politiker som lämnar sitt ämbete istället gå till välfärden till folket. Politiker får en fallskärm på miljon belopp under ett år medan sjukpersonal samt skolpersonal mindre betalt så de lämnar sitt yrke. Om pengarna istället gick till rättvisa löner till ovannämnda skulle det locka flera till yrket.
  16 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anne-Li Göransson
 • Mot Kärnvapen i Sverige
  Vi skall INTE ha kärnvapen i Sverige. NATO skall INTE kunna föra in sådana. Om vi skall kunna få en kärnvapenfri planet måste ALLA säga ifrån. Norge och Danmark har sagt NEJ.
  34 av 100 Underskrifter
  Skapad av Lennart Rosén
 • Gör Sir Vääs till Statsminister
  När var senaste gången du fick chansen att heja på en orm-houdini som överlistade alla i sin närhet? Sir Vääs rymde inte bara från sitt fängelse två gånger; i slutändan återvände han på sina egna villkor. En förebild för oss alla. Gör Sir Vääs till statsminister!
  21 av 100 Underskrifter
  Skapad av Eira Ekre
 • Fri kollektivtrafik för Göteborg
  Fri kollektivtrafik är rättvist Med fri kollektivtrafik får alla åka med, alla betalar efter förmåga och ingen tvingas stanna hemma eller planka. Från fattigpensionären som får rörelsefrihet till barnfamiljen som minskar sina transportkostnader är det rättvist att kollektivtrafiken finansieras gemensamt. Fri kollektivtrafik räddar klimatet Klimatmålet om att minska utsläppen med 70% till 2030 kräver att vi förändrar resandet – särskilt i storstäderna. Istället för att bilpendla måste kollektivt, cykel och gång öka. Ett sätt att göra detta är att befria kollektivtrafiken från avgifter. Fri kollektivtrafik är effektivt Under coronapandemin har det visat sig hur bräcklig avgiftsfinansieringen är. Helt plötsligt var bolagen tvungna att köra full trafik fast med färre resenärer. En stabil finansieringsmodell via skatten klarar sig undan såna kriser.
  32 av 100 Underskrifter
  Skapad av Hasse Malmsten
 • Låt Teddy Stanna
  Om Du står för barns rättigheter till att få vara barn borde Du bry dig om Teddy. Teddy har inte varit i Sverige i många år men på den tiden han varit här har han berört många hjärtan och om Du hade träffat honom hade även Du blivit tårögd när du fått höra hans historia. Teddy har inget att återvända till i Liberia. Ingen familj, inga vänner, ingen skola. Han pratar och förstår inte ens språket. Vi är rädda för att ett liv och en barndom slängs iväg. Vi förstår att Migrationsverket funnit någon i Liberia som Teddy kommer åka till. Barnets bästa skall dock alltid vara fokus i socialt arbete, men här anser vi att det förekommer brister eftersom Teddys bästa endast finns i Sverige. Hur kan man rättfärdiga beslutet att skicka Teddy till Liberia? Hur kan man rättfärdiga beslutet att skicka ett 15-år ungt barn till ett land där ~65% av befolkningen lever under någon sorts fattigdom? Snälla, hjälp oss i vår rörelse att låta Teddy stanna i Sverige.
  3 199 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Nasim Shaverdian