• Stoppa nedläggningen av Fjällskolan!
  Den 10 februari tog stadsdelsnämnden i Majorna Linné ett beslut om en omorganisation av skolorna i stadsdelen. Detta beslut innebär att Fjällskolans högstadium kommer flytta till Nordhemsskolan. Nordhemsskolan är redan en tillräckligt stor skola och om Fjällskolan kommer dit kommer det gå ca 950 elever där till hösten Att tränga ihop 950 elever i en enda skola kan inte sluta bra. Belastningen på personal och lokaler ökar markant när två skolor blir en. Dessutom kommer risken för konflikter elever emellan öka markant. Idag hör vi om kaoset i skolan, och visst kan det inte bli bättre om två mindre skolor slås ihop till en. Vi kan inte riskera elevers betyg, vi kan inte riskera elevers framtid! Vi måste ta ansvar! Elsa Alm 14 år, Elevrådsrepresentant Fjällskolan & Ungdomsrådsrepresentant Sören Simonson Pauli 13 år, Elevrepresentant Fjällskolan Gordon Lindquist 12 år, Elevrådsrepresentant Nordhemsskolan Adam Garneij 13 år, Matrådsrepresentant & Ungdomsrådsrepresentant Nordhemsskolan Stella Sedin 12 år, Elevrådsrepresentant Nordhemsskolan Isak Björk 13 år, Matrådsrepresentant & Ungdomsrådsrepresentant Nordhemsskolan Läs mer om vår kamp här: http://www.expressen.se/gt/100-elever-i-skolstrejk-aventyrar-var-framtid/ och här: http://skiftet.org/wp-content/uploads/2015/04/Tom-27.pdf
  35 av 100 Underskrifter
 • Ta tillbaka våra pedagoger!
  För våra barns framtid.
  14 av 100 Underskrifter
  Skapad av Lotta Alsterklev
 • Linnéas rätt till utbildning
  Mina målsättningar inkluderar att genomgå personlig utveckling, engagera mig i film & animationproduktion och bidra till utvecklingen av hjälpmedel för en bred målgrupp med olika former av hörselvariationer.
  335 av 400 Underskrifter
  Skapad av Linnéa Nyman Picture
 • Tillsammans för Rättvisa Priser och Löner: Stöd för Förändring
  För att skapa en rättvis samhälle där alla kan leva utan onödiga svårigheter.
  13 av 100 Underskrifter
  Skapad av Zubair Saharov
 • Ja till ändrade tider för deltidsbarn!
  Det är viktigt från alla olika perspektiv. Barn, vårdnadshavare och personal. För en hållbar vardag och en hållbar förskoleverksamhet. Förskolan är skolförberedande och en viktig del i barns utveckling och lärande. Dessa förslag och åtgärder handlar inte om att barn ska ha mer tid på förskolan utan en omfördelning av befintlig tid så det blir bra för barn, förälder, personal och verksamhet. Att ha färre antal barn måndag och fredag öppnar upp för möjligheter för personalen. Allt från pedagogisk planering, dokumentation, arbetslagsreflektion, kompetensutveckling, kvalitetsarbete m.m. Allt det bidrar till barns utveckling och lärande men framförallt skapar det bättre kvalité verksamheten igenom. Tid frigörs, stressen minskar för personalen vilket medför att glädjen ökar för sitt jobb och en känsla av att hinna med de krav som ställs på förskollärare. Fler vinster är färre sjukskrivningar, färre vikarier, en stabil personalgrupp som brinner för sitt yrke och känner att de hinner med. Lediga måndagar och fredagar skapar möjlighet och tid för barn och vårdnadshavare att få en lugn start på dagen samt ge utrymme till personalen på förskolan att ha mer planering då deltidsbarnen är lediga två dagar i veckan. Enligt läroplanen för förskolan ska arbetslag ”kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål”. De ska även ”följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter”. Hur är det möjligt att försöka uppnå när de knappt hinner skapa en relation till deltidsbarnet? Hur kan de se en utveckling hos barnet? Hur blir det ett utvecklingssamtal med underlag?
  69 av 100 Underskrifter
  Skapad av Kajsa Juto
 • Bälinge skola
  Eleverna och personalen på Bälinge skola behöver en trygg, säker, hygienisk och ändamålsenlig arbetsmiljö!
  1 112 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Malin Drugge
 • Satsa på Estetiska programmet - låt inte teaterinriktningen dö!
  För att Gävle behöver kultur! Gävle behöver också ett brett utbud av gymnasieutbildningar för att kunna utbilda olika typer av elever och ge fler möjligheter till framtidens yrken!
  1 370 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Ida Björkman
 • Öka kunskapen kring psykisk ohälsa för unga!
  Deltagandet i detta ökar möjligheterna till en förändring. Det möjliggör att dagens generation men även kommande generationer får en bättre syn på psykisk ohälsa i samband med deras studier vilket i längre utsträckning medför en bättre värld!
  80 av 100 Underskrifter
  Skapad av Johaina Naboulsi Picture
 • Riksverkande förändring för hemmasittande barn
  Detta är så viktigt för våra barns framtid i vårt samhälle. Vi kan inte ha barn som får utmattningssyndrom som ingen vuxen bryr sig om att göra något åt förutom att sätta diagnoser på barnen som inte lyder skolplikten och ger vite till föräldrar som inte TVINGAR sina barn till skolan. Hur ska samhället se ut i framtiden. Vi måste ändra detta NU!
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anna Bengtsson
 • Förbättra arbetsmiljön för Egenvårdspersonalen på Apoteken.
  För att Egenvårdsrådgivarnas roll är viktig för apotek. De arbetar på samma sätt och med samma saker som en Apotekstekniker. Få tid till professionell rådgivning och skydda kundernas integritet och motverka överhörning.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sara Andersson
 • Behåll ett lyckat och uppskattat estetiskt program!
  Beslutet att ändra regi påverkar en grupp redan utsatta personer som har olika svårigheter oerhört. Det skakar om deras vardag och är ett enormt orosmoment för deltagarna. Det behövs stabilitet, konternueliga aktiviteter och stöd, vilket Iris Hadars estetiska program gett många och nu skall det ändras på det utan att de som det rör, deltagarna, har något att säga till om.
  365 av 400 Underskrifter
  Skapad av Vide Blomqvist
 • Trygghet för barnen på Ängetskolan
  Våra barns trygghet i skolan är grunden till att få den ro dom behöver för att lära sig och kunna tillta sig den undervisning som erbjuds. Detta är grunden för våra barns psykiska hälsa och grunden till ett sunt vuxenliv. Att känna sig trygg på sin skola och att kunna fokusera på skolarbetet är av ytters vikt för barnen.
  217 av 300 Underskrifter
  Skapad av Robert Forsman