• Farthinder timmermansgatan
  Skydda oss som bor på gatan samt barnen som promenerar längs gatan för och ta sig till skolan och andra aktiviteter
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jesper Lorentzen
 • Avgiftsfri Skurubro
  Vi bor på en ö i ett land som är en demokrati. Men vi får inte vara med och bestämma längre. Staten bygger en ny bro utan att fråga oss, utöver det vill staten ha betalt av oss som bor i andra änden, förutom skatten vi redan betalar, utan att vi får säga vad vi tycker. Nya avgifter som egentligen ska ingå i skatten vi betalar införs över huvudena på oss. Vad blir nästa?
  9 009 av 10 000 Underskrifter
  Skapad av Mille Källström
 • Stoppa Hybrit
  Eftersom det är våra skattepengar som politikerna än en gång slösar på ett prestigeprojekt som inte kommer att generera vinst till oss skattebetalare som är ägare utan istället så kommer vi få betala genom minskad välfärd, nedlagd sjukvård och ökade skatter.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ludvig Borg
 • SL, buss 4: ta tillbaka hållplatserna Jungfrugatan och Stadion
  Stadion (Valhallavägen) är en otroligt viktigt hållplats för äldre och sjuka, med kort distans till Sofiahemmet. Den används sällan, men när den används är den otroligt viktig för individen. Jungfrugatan är, efter Värtavägen, den mest använda busshållplats längs Valhallavägen och att dra in denna skapar onödig trängsel vid Värtavägens hållplats.
  61 av 100 Underskrifter
  Skapad av Agnes Reuterswärd
 • Enköping Fri kollektivtrafik för (STAD)
  Fri kollektivtrafik är rättvist Med fri kollektivtrafik får alla åka med, alla betalar efter förmåga och ingen tvingas stanna hemma eller planka. Från fattigpensionären som får rörelsefrihet till barnfamiljen som minskar sina transportkostnader är det rättvist att kollektivtrafiken finansieras gemensamt. Fri kollektivtrafik räddar klimatet Klimatmålet om att minska utsläppen med 70% till 2030 kräver att vi förändrar resandet – särskilt i storstäderna. Istället för att bilpendla måste kollektivt, cykel och gång öka. Ett sätt att göra detta är att befria kollektivtrafiken från avgifter. Fri kollektivtrafik är effektivt Under coronapandemin har det visat sig hur bräcklig avgiftsfinansieringen är. Helt plötsligt var bolagen tvungna att köra full trafik fast med färre resenärer. En stabil finansieringsmodell via skatten klarar sig undan såna kriser.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anders Lundqvist
 • Utveckla busslinje 521!
  Örebro växer och utvecklas. Inom stadsgränsen. Det måste finnas möjligheter att på ett hållbart sätt bo och leva utanför stadsgränsen utan att behöva ge avkall på grundläggande service och möjligheter att delta i samhället. Det handlar både om demokrati, rättvisa, klimat och försörjning. Med nedläggning eller försämring av bussförbindelser minskas dessa möjligheter drastiskt.
  359 av 400 Underskrifter
  Skapad av Åsa Johansson
 • Höj pantvärdet på returburkar och -flaskor med minst det dubbla!
  Det är så sorgligt att se så mycket pantburkar och -flaskor och annat engångsmaterial i naturen, våra parker och våra vattendrag. Vi måste alla hjälpas åt att spara på alla resurser så mycket vi kan! Dessutom måste vi rädda djurlivet som i många fall tar skada av skräpet/burkarna.
  25 av 100 Underskrifter
  Skapad av Lisa Ekenberg
 • Protestlista mot detaljplan Brunnsäng 1:1 (Besqab) i Södertälje kommun Dnr. 202-00298
  Det är viktigt med natursköna skogsmiljö för boende i området och trivas i. Dessutom förstör skyddade natursköna områden när man hyvlar ner gamla träd och exploaterar och bygger hus istället för den naturskog som bidrar till minskade koldioxidutsläpp.
  117 av 200 Underskrifter
  Skapad av Alemayehu Tibbo
 • Återinför 21.00 bussen till Bredbyn samt bussar in till Örnsköldsvik efter 15.30
  Här har man helt glömt bort miljö aspekter, ekonomiska möjligheter för barnfamiljer och körkortslösa och gör samhället mindre attraktivt för ny inflyttning.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Kim Lee Heimdal Sahlin Picture
 • Kanalen
  När jag var barn kunde man meta och bada i kanalen. Det fanns mört, braxen, abborre, gädda, ål och kräftor i den.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Bengt Forsberg
 • Lägg inte sju miljarder på Roslagsbanans förlängning
  Pengarna kan används till så mycket annat som är mer angeläget, antingen kollektivtrafik eller sjukvård. Det verkar dessutom vara ett riskfyllt projekt som lätt kan bli mycket dyrare. Med en gökunge till i regionens budget måste något annat bli lidande. Det är dessutom väldigt få människor som ser någon nytta med projektet. För att läsa mer om frågan, gå in på sajten nedan, eller på Facebook-gruppen. https://stockholmsostra.se/ https://www.facebook.com/groups/318848549089008
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Peter Bjurström
 • Tätare busstrafik.
  Livskvalitet på landsbygden!
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Bodil Denovan